Bon-Port

Esettanulmányok

Feladatkör

Ügyvezető

A stratégiai és operatív feladatok egyensúlyban tartása. A vállalati kultúra sikeres átszervezése és építése.

Bevezetés

A vállalat sikeres átszervezése és a pozitív vállalati kultúra kiépítése a stratégiai és az operatív feladatok egyensúlyát igényli. A stratégiai feladatok közé tartozik a hosszú távú célok kitűzése, a szervezet jövőképének kialakítása és a célok elérését szolgáló kulcsfontosságú kezdeményezések meghatározása. Az operatív feladatok ezzel szemben a szervezet napi szintű irányítását foglalják magukban, beleértve a folyamatokat, az embereket és az erőforrásokat. Ez az esettanulmány áttekintést nyújt arról, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a stratégiai és az operatív feladatok között a vállalat sikeres átszervezése és a pozitív vállalati kultúra kialakítása érdekében.

Stratégiai feladatok

A stratégiai feladatok magukban foglalják a szervezet hosszú távú jövőképének kidolgozását és az e jövőkép elérését célzó kulcsfontosságú kezdeményezések meghatározását. Ezek a feladatok közé tartoznak különösen, de nem kizárólag:

Egy világos és meggyőző jövőkép kialakítása a szervezet számára, és ennek a jövőképnek a kommunikálása az összes érintett fél felé.

A szervezet erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek (SWOT) alapos elemzése, és ennek az elemzésnek a felhasználása a kulcsfontosságú stratégiai kezdeményezések meghatározásához.

Stratégiai terv kidolgozása, amely felvázolja a szervezet jövőképének megvalósításához szükséges kulcsfontosságú kezdeményezéseket.

Egyértelmű mérőszámok és KPI-k meghatározása a szervezet stratégiai céljainak elérése felé tett előrehaladás mérésére.

Operatív feladatok

Az operatív feladatok a szervezet napi szintű irányítását foglalják magukban, beleértve a folyamatokat, az embereket és az erőforrásokat. Ezek a feladatok a következők különösen, de nem kizárólag:

A szervezet stratégiai kezdeményezéseit támogató hatékony folyamatok és eljárások kidolgozása és végrehajtása.

Annak biztosítása, hogy a szervezet rendelkezzen a stratégiai célok eléréséhez szükséges erőforrásokkal, beleértve az embereket, a technológiát és a pénzügyi forrásokat.

A szervezet jövőképét és értékeit támogató erős vállalati kultúra kialakítása.

A napi működés irányítása, beleértve a pénzügyeket, a marketinget és az értékesítést, annak biztosítása érdekében, hogy a szervezet a stratégiai céljai eléréséhez vezető úton haladjon.

A stratégiai és az operatív feladatok kiegyensúlyozása

A vállalat sikeres átszervezéséhez és a pozitív vállalati kultúra kialakításához fontos a stratégiai és az operatív feladatok egyensúlyának megteremtése. Ezt a következőkkel sikerült elérni:

A stratégiai feladatok priorizálása és annak biztosítása, hogy az operatív feladatok összhangban legyenek ezekkel a prioritásokkal.

Az elszámoltathatóság és a visszajelzés fogadás kultúrájának kialakítása, ahol minden alkalmazott felelős a szervezet stratégiai céljainak eléréséért.

Hatékony kommunikáció az összes érdekelt féllel, beleértve a munkavállalókat, az ügyfeleket és a tulajdonost, annak biztosítása érdekében, hogy mindenki a szervezet jövőképét és stratégiai céljait követi.

Az innováció kultúrájának kialakítása, ahol a munkavállalókat arra ösztönzik, hogy vállaljanak kockázatot és próbáljanak ki új dolgokat a szervezet stratégiai kezdeményezéseinek támogatása érdekében.

Ezeknek az eredményeképp a vállalat sikeres átszervezése és egy pozitív vállalati kultúra kialakítása a stratégiai és az operatív feladatok egyensúlyát igényli. A stratégiai feladatok magukban foglalják a szervezet hosszú távú jövőképének kialakítását és a jövőkép elérését szolgáló kulcsfontosságú kezdeményezések meghatározását, míg az operatív feladatok a szervezet napi szintű irányítását foglalják magukban. E feladatok kiegyensúlyozásával és a stratégiai kezdeményezések rangsorolásával a szervezetek sikeresen átszervezhetik és pozitív vállalati kultúrát építhetnek, amely támogatja hosszú távú jövőképüket és céljaikat.